Menu Sluiten

Privacybeleid

Persoonsgegevens

Aegolius verwerkt persoonsgegevens. Aegolius B.V. treedt hierbij op als verwerker in de zin van de Algemene Verordening Persoonsgegevens. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website.

Bewaardoel

De persoonsgegevens verwerkt Aegolius voor de volgende doeleinden:

  • Voor het uitvoeren van scholingsactiviteiten;
  • Voor het gericht benaderen van ge├»nteresseerden die een demo hebben aangevraagd;
  • Voor het verzenden van nieuwsbrieven;
  • Voor het tonen van advertenties;
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en/of producten;
  • Wanneer de wet dit vereist.

Bewaartermijn

Aegolius bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uitzondering hierbij kan zijn wanneer de wet ons verplicht om uw persoonsgegevens langer te bewaren. Indien u als organisatie zelf over een licentie van Test IT beschikt kunt u (aanvullende) gegevens bewaren en afwijken van de standaard bewaartermijnen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Aegolius en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. i

Delen van persoonsgegevens met derden

Aegolius deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook worden de persoonsgegevens gedeeld met derden als het gaat om marketingdoeleinden, denk hieraan het programma om nieuwsbrieven te versturen. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Aegolius blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Verzoek tot inzage, correctie of verwijdering

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@aegolius.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak ter bescherming van uw privacy de machine readable zone (de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. We reageren binnen vier weken op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Aegolius neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@aegolius.nl.