Menu Test IT Online webinarTest IT Online webinar

group

Klassikale training

Ondanks veel nieuwe cursusvormen is de traditioneel klassikale cursusvorm nog steeds een veel gebruikte cursusvorm. Tijdens een klassikale training wordt de stof groepsgewijs aangeboden en is er interactie met de docent en tussen cursisten onderling. Cursisten ervaren deze trainingsvorm vaak als erg prettig, doordat ze direct de mogelijkheid hebben om vragen aan de docent te stellen.

Wanneer met het Integrated Learning cursusmateriaal wordt gewerkt is het mogelijk om tijdens de training cursisten ook zelfstandig met onderwerpen aan de slag te laten gaan. Bijvoorbeeld omdat er niveau verschil is of omdat er aanvullende onderwerpen zijn die niet niet klassikaal worden behandeld.Producten
De cursusvorm 'Klassikale training' wordt gebruikt bij de volgende producten:

Online training Office 2016

Online training Office 2010