Menu Test IT Online webinarTest IT Online webinar

Toets ontwikkelen

Als u een goed beeld wilt krijgen van het huidige kennis-, inzicht- of vaardigheidsniveau van uw medewerkers kunt u zelf of in samenwerking met Aegolius toetsen ontwikkelen.

Door middel van een nulmeting of een eindtoets kan het huidige niveau van uw medewerkers op organisatie-, afdelings- en individueel niveau worden vastgesteld. Met het huidige niveau als vertrekpunt en het gewenste niveau als bestemming kan exact worden aangegeven wat de trainingsbehoefte is en kan de cursusduur worden vast gesteld.

Voor het ontwikkelen van toetsen gebruiken wij het platform van Test IT Online. De toetsen kunnen geheel op basis van uw organisatie worden samengesteld en krijgen ook dezelfde 'look and feel' als uw organisatie.

Voorbeelden van Toets vraagvormen

Toetsvraag Goed-Fout Toetsvraag Absolute tekstvraag Toetsvraag Patroonvraag Toetsvraag Matching

Neem voor meer informatie over het ontwikkelen van toetsen contact op.

Neem contact op