Demo inplannen? of
Menu

Bescherming van informatie & privacy in de zorgbranche

Bescherming van informatie & privacy in de zorgbranche

Introductie

De online training 'Bescherming van informatie en privacy in de zorgbranche' is door KNMG geaccrediteerd voor alle artsen in Nederland (ABAN). Het volgen van de online training levert 3 accreditatiepunten op. Voor het verstrekken van de accreditatie is onder andere gekeken naar de relevantie van het lesprogramma, de deskundigheid bevorderende activiteit en de didactische kwaliteit.

De belangstelling voor de bescherming van privacy is de laatste jaren erg toegenomen. Dit komt vooral door de digitalisering, de grote mate waarin wereldwijd persoonsgegevens worden verwerkt en de mogelijke gevolgen voor burgers als persoonsgegevens op straat komen te liggen. De regels rondom het beschermen van informatie en privacy zijn behoorlijk aangescherpt door de nieuwe AVG / GDPR wetgeving en daarom is het belangrijker dan ooit dat jouw organisatie goed voorbereid is op de nieuwe wet.

De online training 'Bescherming van informatie en privacy in de zorgbranche' is bij uitstek geschikt om medewerkers kennis te laten maken met de regels rondom de AVG / GDPR privacywetgeving en informatiebeveiliging in de zorgbranche.

De in samenwerking ontwikkelde online training 'Bescherming van informatie en privacy in de zorgbranche' met Audittrail haakt volledig in op de AVG / GDPR privacywetgeving. De inhoud van de online training wordt doorlopend geactualiseerd. In de online training wordt onder andere geleerd wat gevoelige en bijzondere persoonsgegevens zijn, hoe de gegevens veilig bewaard kunnen worden en wat je moet doen als de gegevens in handen vallen van partijen die geen toegang tot de gegevens mochten hebben.

De online training wordt vanuit een portal aangeboden waarin een educatieve game, een nulmeting, theoriemodule en een toets zijn opgenomen. Onder het tabblad Werkvormen worden de verschillende onderdelen toegelicht. De inhoud van de online training en de 'look and feel' kunnen tegen meerprijs op maat worden gemaakt.

Voordelen online training 'Bescherming van informatie en privacy in de zorgbranche':

 • De online training bevat een nulmeting met opleidingsadvies, zodat er gericht kan worden geleerd
 • Door middel van een toets kan de bekwaamheid van de deelnemers worden aangetoond
 • De inhoud kan inhoudelijk en qua vormgeving op maat worden aangepast
 • De content wordt automatisch en doorlopend aangepast
 • Een browser en internetverbinding zijn voldoende om deel te nemen aan de online training. Er is geen installatie nodig.

Trainingsvormen
Het leerarrangement 'Bescherming van informatie & privacy in de zorgbranche' is geschikt voor de volgende trainingsvormen:

Werkvormen

De online training 'Bescherming van informatie en privacy in de zorgbranche' bestaat uit een educatieve game, een nulmeting, theoriemodule en een toets.

Educatieve game
Het kennisniveau met betrekking tot de bescherming van informatie en privacy kan worden getest met een educatieve game. Door middel van een individueel of afdelingsklassement kan er gestreden worden voor eeuwige roem en/of een leuke prijs. Een educatieve game is een ideaal middel om medewerkers van 'onbewust onbekwaam' naar 'bewust onbekwaam' te transformeren. Het spelen van de game is laagdrempelig en maakt het leren leuk.

Nulmeting
De nulmetingen zijn bij uitstek geschikt om het huidige kennis- en vaardigheidsniveau van medewerkers te testen en vast te stellen. Op basis van de nulmeting kunnen medewerkers gericht leren, doordat er aan het einde van de nulmeting een persoonlijk opleidingsadvies wordt getoond. Vanuit het opleidingsadvies hebben de medewerkers de mogelijkheid om direct naar het betreffende onderdeel in de theoriemodule te gaan waarop zij hun vaardigheden kunnen verbeteren. Zo leren medewerkers in de online training gericht en alleen wat gewenst is.

Theoriemodule
Het is ook mogelijk om de theoriemodules van de online training in zijn geheel, zonder het maken van een nulmeting, te doorlopen. In de theoriemodule krijgen medewerkers uitgebreide informatie over de verschillende facetten van de informatie en privacy. De theoriemodule bestaat uit diverse hoofdstukken met daarin theorie, uitlegvideo's en oefenvragen.

Toets
Door het maken van de toets wordt de daadwerkelijke kennis van de medewerkers over de bescherming van informatie en privacy binnen de organisatie aangetoond. Als de medewerkers 75% of hoger scoren kunnen zij zelfs het bijbehorende certificaat downloaden.

De online training is zeer geschikt voor zowel een-op-een trainingen als voor zelfstudie (e-Learning) maar kan ook als aanvulling op een klassikale training worden gebruikt.

Inhoud

De online training 'Bescherming van informatie en privacy in de zorgbranche' bestaat uit verschillende onderdelen. Tijdens de training wordt meer geleerd over:

 • De bescherming van privacy
 • Wat zijn persoonsgegevens?
 • Bijzondere persoonsgegevens registreren
 • Bewaren van persoonsgegevens
 • Verantwoordelijkheid van de zorginstelling
 • Recht op vergetelheid
 • Doelbinding
 • Risico's bij gebruik van ICT en bedrijfsmiddelen
 • Meldplicht datalekken
 • Rechten van betrokkenen
 • Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Voor uitgebreide informatie over de inhoud van de online training kun je de brochure downloaden.

Demo

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je een indruk krijgen van de online training 'Bescherming van informatie en privacy in de zorgbranche'? Doe dan een korte demo.


Doe de demo

Bescherming van informatie en privacy in de zorgbranche

Bescherming van informatie & privacy in de zorgbranche bestellen

v.a. € 5,60
per persoon
Prijzen
Extra small (0-100 users): € 2.075,00
Small (101-250 users): € 4.150,00
Medium (251-750 users): € 7.950,00
Large (751-2500 users): € 14.000,00
Verplicht veld